Zwolnienie od pracy – opieka nad zdrowym dzieckiem

Pracownikowi, który wychowuje dziecko w wieku do 14 lat, przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni;

  • w tym czasie pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  • wymiar zwolnienia nie zależy od liczby posiadanych przez pracownika dzieci,
  • zwolnienie przysługuje tylko jednemu z rodziców, ale mogą się nim podzielić i wykorzystać po jednym dniu zwolnienia w ciągu roku,
  • o tym czy zwolnienie zostanie wykorzystanie w godzinach czy też w dniach decyduje pracownik składając pierwszy wniosek dotyczący zwolnienia w danym roku kalendarzowym,
  • uwaga: jeżeli pracownik zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy i zamierza skorzystać ze zwolnienia w godzinach, należy ustalić to zwolnienie proporcjonalnie do wymiaru:, np:
    • pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu przysługiwać będzie 8 godzin zwolnienia (16*1/2 = 8),
    • pracownikowi zatrudnionemu na 1/3 etatu przysługiwać będzie 6 godzin zwolnienia (16*1/3 = 5,33 ≈ 6 godzin),
  • prawo do zwolnienia upływa w dniu, w którym dziecko kończy 14 lat;

Podstawa prawna: art. 188 Kp.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.