Zwolnienie na poszukiwanie pracy

  • przysługuje wyłącznie w przypadku wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę,
  • pracownik występuje do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie takiego zwolnienia,
  • pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia,
  • wymiar zwolnienia:
    • 2 dni robocze w przypadku okresu wypowiedzenia wynoszącego 2 tygodnie lub miesiąc,
    • 3 dni robocze w przypadku okresu wypowiedzenia wynoszącego 3 miesiące;
  • dni zwolnienia mogą być wykorzystane łącznie lub oddzielnie;

Podstawa prawna: art. 37 Kp.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.