Ustalanie wynagrodzenia za pracę

Wynagrodzenie może składać się z różnych składników i  ustalane jest początkowo w kwocie brutto.
W systemie czasowym wynagrodzenie może być określone w stawce miesięcznej lub godzinowej.


Ustalenie wynagrodzenia za pracę za cały przepracowany miesiąc polega na określeniu wynagrodzenia w umowie o pracę.

Przykład: pracownik został zatrudniony 1 stycznia 2018 roku. Na wynagrodzenie miesięczne składa się stałe wynagrodzenie zasadnicze wynoszące 3 500 złotych i dodatek stażowy wynoszący 10% wynagrodzenia zasadniczego.  Dodatek stażowy wyniósł: 350 złotych (3 500 * 10% = 350 złotych).
Pracownik otrzymał za styczeń 3 850 złotych brutto.


Natomiast w stawce godzinowej należy przeliczyć liczbę przepracowanych godzin w miesiącu przez stawkę godzinową.

Przykład: zasadnicza stawka godzinowa pracownika wynosi 17 złotych za godzinę, w styczniu 2018 roku pracownik przepracował 168 godzin. Mnożymy stawkę godzinową przez liczbę godzin: 17 złotych * 168 godz. = 2 856 złotych.


Należy pamiętać, że pracownik co do zasady nie może otrzymać mniej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę przy zatrudnieniu na pełny etat.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.