Urlop szkoleniowy

Pracownikowi, który podnosi kwalifikacje zawodowe (z inicjatywy pracodawcy bądź za jego zgodą) przysługuje urlop szkoleniowy. Za czas urlopu pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Urlop szkoleniowy przysługuje w wymiarze:

  • 6 dni – jeżeli w związku z podnoszeniem kwalifikacji, pracownik przystępuje do egzaminów eksternistycznych, do egzaminu maturalnego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
  • 21 dni – w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej  oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego;

Podstawa prawna: art. 103² K.p.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.