Urlop okolicznościowy

 • przysługuje w określonych sytuacjach życiowych,
 • pracownik za czas urlopu zachowuje prawo do wynagrodzenia,
 • przysługuje na wniosek pracownika, a pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu,
 • okres realizacji urlopu musi być powiązany z daną okolicznością,
 • 1 dzień urlopu przysługuje w przypadku:
  • ślubu dziecka pracownika,
  • zgonu siostry, brata, teścia, teściowej, babki, dziadka,
 • 2 dni urlopu przysługują w przypadku:
  • ślubu pracownika,
  • narodzin dziecka,
  • zgonu małżonka, dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy,
 • 2 dni nie trzeba wykorzystywać łącznie, dzień po dniu,
 • jeżeli pracownik chce skorzystać z danego urlopu, powinien dostarczyć na żądanie pracodawcy odpowiedni dokument (odpis aktu małżeństwa, zgonu, urodzenia);

Podstawa prawna: § 15 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1632).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.