Urlop na żądanie

  1. W każdym roku kalendarzowym pracownikowi przysługują 4 dni na żądanie, które pochodzą z puli dni urlopu wypoczynkowego.
  2. Wykorzystanie wszystkich dni urlopu wypoczynkowego oznacza, że pracownik nie ma prawa do urlopu na żądanie.
  3. Żądanie pracownik zgłasza najpóźniej w dniu rozpoczęcia urlopu, ale przed rozpoczęciem pracy.
  4. Niewykorzystanie 4 dni urlopu na żądanie nie powoduje, że przechodzi on na rok następny (czyli fakt, że w jednym roku pracownik nie skorzystał z prawa do 4 dni na żądanie, nie powoduje, że w roku następnym nabędzie prawo do 8 dni).

Podstawa prawna: art. 167², art. 167³, art. 168 K.p.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.