Urlop macierzyński

Urlop macierzyński trwa co do zasady 20 tygodni, rozpoczyna się w dniu porodu.

W przypadku urodzenia przy jednym porodzie:

 • 2 dzieci – 31 tygodni,
 • trójki dzieci: 33 tygodnie,
 • czwórki: 35 tygodni,
 • piątki i więcej dzieci: 37 tygodni.

Przed porodem pracownica może wykorzystać 6 tygodni urlopu; po porodzie przysługuje urlop macierzyński niewykorzystany przed porodem (do wniosku o udzielenie urlopu należy dołączyć kopię zaświadczenia lekarskiego określającego przewidywaną datę porodu).

Matka dziecka musi wykorzystać 14 tygodni urlopu, później może zrezygnować, a pozostałe  6 tygodni może wykorzystać ojciec dziecka, który jest pracownikiem (lub prowadzi działalność gospodarczą lub umowę zlecenia i opłaca dobrowolną składkę chorobową),

 • w przypadku chęci powrotu do pracy, pracownica powinna złożyć wniosek na 7 dni przed powrotem do pracy;

Zasiłek za urlop macierzyński:

 • 100% – jeżeli matka zdecyduje się tylko na urlop macierzyński (jeżeli później zdecyduje się także na urlop rodzicielski otrzyma 100% za pierwsze 6 tygodni  i 60% podstawy za pozostałe 26 tygodni urlopu rodzicielskiego).
 • 80% – jeżeli matka zdecyduje się na urlop macierzyński i rodzicielski. Wniosek należy złożyć najpóźniej 21 dni po porodzie.

Podstawa prawna:

 • art. 179¹, art. 180,  K.p.
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243)
 • Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz ich wysokość oraz dokumentów niezbędnych do przyznania i wypłaty zasiłków (Dz. U. z 2017 r. poz. 87)

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.