Umowy o pracę

Umowa o pracę musi zostać podpisana przez dopuszczeniem pracownika do pracy albo należy potwierdzić podstawowe warunki związane z zawarciem umowy (określenie stron umowy, rodzaj umowy, warunki).

  •  za niedopełnienie obowiązku grozi kara grzywny od 1 000 złotych do 30 000 złotych;

Rodzaje umów o pracę (podział ze względu na czas trwania):

  • umowa na okres próbny – może trwać do 3 miesięcy, celem umowy jest sprawdzenie kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia na danym stanowisku,
  • umowa na czas określony, limity: tzw. reguła 3/33 -> można zawrzeć maksymalnie 3 umowy, które łącznie mogą trwać 33 miesiące,
  • umowa na czas nieokreślony;

Podstawa prawna: art. 25 kodeksu pracy

Więcej o umowach:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.