Ustawa antykryzysowa a ograniczenie nieprzerwanego odpoczynku, wprowadzenie równoważnego systemu czasu pracy i stosowanie mniej korzystnych warunków zatrudnienia

Kolejnym rozwiązaniem wprowadzonym przez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi …

Czytaj dalej