Systemy wynagradzania

Systemy wynagradzania to metody ustalania wynagrodzenia za pracę, jego wysokości i składników.

Do najczęściej spotykanych systemów należą:

  • czasowyza czas pracy – wynagradzanie za efektywny czas pracy, na podstawie kategorii zaszeregowania pracownika, wynagrodzenie najczęściej jest określane w stawce miesięcznej lub godzinowej; brak zależności pomiędzy wynagrodzeniem a jakością i efektywnością pracy,
  • akordowyza efekty pracy – wynagrodzenie zależy od wydajności pracownika, obliczane jako iloczyn stawki za wykonanie produktu i liczby wykonanych produktów (np. pracownik wynagradzany jest kwotą 2 zł za wykonanie jednej sztuki produktu, jeżeli wykona miesięcznie 2000 sztuk otrzyma 4 000 złotych),
  • prowizyjnyza zysk/obrót – wysokość wynagrodzenia uzależniona od sprzedaży, ustalana zwykle jako procent od obrotu, zysku;

Często występują systemy mieszane (czasowo – akordowe, czasowo- prowizyjne). Wtedy wynagrodzenie stanowi suma stawek.

Przykład: pracownik otrzymuje stałe wynagrodzenie miesięczne wynoszące 2500 złotych oraz prowizję wynoszącą 5% od każdej transakcji.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.