Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy – modele organizacji czasu pracy; poszczególne systemy określają normy i wymiary czasu pracy, planowane przerwy w pracy,  możliwe do zastosowania okresy rozliczeniowe,  możliwość  pracy w niedziele i święta.

 1. Podstawowy system czasu pracy:
  • podstawa prawna: art. 129 Kp
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: do 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu,
  • okres rozliczeniowy do 4 miesięcy (ew. do 12 miesięcy jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy)
 2. Równoważny system czasu pracy:
  • podstawa prawna: art. 135 Kp
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu,
  • wydłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godz. należy wyrównać skróceniem w innych dniach wymiaru dobowego lub udzieleniem dni wolnych,
  • okres rozliczeniowy do 1 miesiąca (ew. do 3 miesięcy w uzasadnionych przypadkach; do 4 miesięcy przy pracach uzależnionych od pory roku lub warunków atmosferycznych; do 12 miesięcy jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy)
 3. System przy pracy w ruchu ciągłym:
  • podstawa prawna: art. 138 Kp
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: do 8 godzin na dobę, max. w 3 dni do 12 godzin; możliwość wydłużenia normy tygodniowej do 43 godzin;
  • okres rozliczeniowy do 4 tygodni (ew. do 12 miesięcy jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy);
 4. System skróconego tygodnia pracy:
  • podstawa prawna: art. 143 Kp
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu,
  • praca wykonywana jest przez pracownika przez mniej niż 5 dni w tygodniu,
  • okres rozliczeniowy do 1 miesiąca (ew. do 12 miesięcy jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy)
 5. System pracy weekendowej:
  • podstawa prawna: art. 144 Kp
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: do 12 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu,
  • okres rozliczeniowy do 1 miesiąca (ew. do 12 miesięcy jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy)
 6. Zadaniowy system czasu pracy:
  • podstawa prawna: art. 140 Kp
  • dobowy i tygodniowy wymiar czasu pracy: do 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w tygodniu,
  • okres rozliczeniowy do 4 miesięcy (ew. do 12 miesięcy jeżeli jest to uzasadnione przyczynami obiektywnymi lub technicznymi lub dotyczącymi organizacji pracy)
  • polega na ustalaniu zadań oraz czasu niezbędnego do ich wykonania,
  • system sprawdzi się w przypadku pracy indywidualnej, prowadzonej poza pracą w zespołach, realizowane zadania przez pracownika mają charakter autonomiczny;

DNI WOLNE: w każdym systemie, który przewiduje możliwość pracy w niedziele i święta, pracownikom należy zapewnić łączną liczbę dni wolnych od pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym odpowiadającą co najmniej liczbie niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy (często jest to sobota) przypadających w tym okresie.

Podstawa prawna: art. 147 kp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.