Ruchomy czas pracy

Ruchomy czas pracy to:

  • różne godziny rozpoczynania pracy w dniach pracy pracownika (np. poniedziałek o godz. 9:00, wtorek o godz. 8:00  …)

albo

  • określenie przedziału czasu, w którym pracownik powinien rozpocząć pracę (np. pomiędzy 7:00 a 10:00);

Taka organizacja pracy nie może naruszać prawa pracownika do 11 godzin odpoczynku dobowego oraz 35 godzin odpoczynku w każdym tygodniu.

Ruchomy czas pracy może być wprowadzany:

  • z inicjatywy pracodawcy (w układzie zbiorowym pracy lub w porozumieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi albo w porozumieniu z przedstawicielami pracowników, jeżeli u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe);
  • na wniosek pracownika, który nie jest wiążący dla pracodawcy;

Podstawa prawna: Kodeks pracy: (art. 150 § 3, 4 i 5, art. 140¹)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.