Rozwiązanie a wygaśnięcie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę ma miejsce, kiedy zakończono  umowę o pracę w wyniku:

  • porozumienia,
  • wypowiedzenia jednej ze stron,
  • upływu czasu, na który umowa została zawarta,
  • z dniem ukończenia pracy, dla wykonywania której umowa została zawarta;

Wygaśnięcie umowy o pracę następuje z mocy prawa i jest następstwem następujących wydarzeń:

  • śmierć pracownika,
  • śmierć pracodawcy  (w przypadku nieprzejęcia zakładu przez innego pracodawcę),
  • upływ 3 miesięcy nieobecności pracownika z powodu tymczasowego aresztowania,
  • po upływie terminu, w którym pracownik powinien skontaktować się z pracodawcą w celu powrotu do pracy;

Podstawa prawna: Kodeks pracy (art. 30 § 1,  art. 63,  art. 631, art. 632, art. 66).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.