Rozkłady czasu pracy

 1. Rozkłady czasu pracy – sposób planowania czasu, w którym pracownik jest zobowiązany postawić się w dyspozycji pracodawcy w poszczególnych dniach i tygodniach;
 2. Rozkład czasu pracy to inaczej harmonogram albo grafik, czyli układ czasu pracy w dniach roboczych dla danego pracownika z określeniem liczby godzin pracy w każdym dniu roboczym;
 3. Rozkład/harmonogram/grafik musi określać: dni robocze, godzinę rozpoczęcia i zakończenia pracy, dni wolne od pracy;
 4. Rozkład/harmonogram/grafik musi uwzględniać: wymiar czasu pracy pracownika, dobę pracowniczą, odpoczynki dobowe i tygodniowe, 5-dniowy tydzień pracy;
 5. Rozkłady czasu pracy należy sporządzać na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.
 6. Pracownik powinien zostać zapoznany z obowiązującym go rozkładem czasu pracy co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem pracy w okresie, na który został  sporządzony harmonogram.
 7.  Rozkładu czasu pracy nie sporządza się jeżeli:
  • rozkład czasu pracy wynika z prawa pracy, obwieszczenia albo z umowy o pracę,
  • w przypadku zadaniowego systemu czasu pracy,
  • ustalony został indywidualny rozkład czasu pracy na wniosek pracownika;

Podstawa prawna: art. 129 § 3 i 4 Kp

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.