Pojęcie wynagrodzenia minimalnego

Pracownik ma prawo do godziwego wynagrodzenia za pracę.
Zasada realizowana jest m.in. poprzez ustawowe ustalanie minimalnego wynagrodzenia za pracę (czyli ustalanie najniższego, dozwolonego poziomu wynagrodzenia).
Wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2019 roku wynosi 2250 złotych brutto.

Pracownik zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy nie może otrzymywać za wykonaną pracę mniej niż minimalne wynagrodzenie.
Natomiast w przypadku niepełnego wymiaru czasu pracy (½ etatu, ¾ etatu) wysokość minimalnego wynagrodzenia ustalana jest proporcjonalnie do wymiaru (1/2 * 2 250 złotych = 1 125 złotych).

Podstawa prawna:

  • art. 13 Kodeksu pracy,
  • ustawa z dnia 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. 2018 poz. 2177),
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2019 r. Dz.U. 2018 poz. 1794)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.