Płace

Podstawowy kurs płacowy został podzielony na dwie części.

W części pierwszej znajdziesz informacje dotyczące pojęcia wynagrodzenia, dowiesz się jak obliczyć wynagrodzenie składające się z różnych składników, jak obliczyć wynagrodzenie pracownika za czas jego nieobecności (obliczanie wynagrodzenia chorobowego, zasiłku chorobowego, zasiłku opiekuńczego, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku ojcowskiego).

W drugiej części dowiesz się jak sporządzić listę płac (w uproszczeniu jak wynagrodzenie brutto staje się wynagrodzeniem netto), jakie składki i podatek należy odprowadzić oraz jakie dokumenty towarzyszą liście płac.

Część I

 1. Pojęcie wynagrodzenia za pracę
 2. Systemy wynagradzania
 3. Pojęcie wynagrodzenia minimalnego
 4. Ustalanie wynagrodzenia za pracę
 5. Obliczanie wynagrodzenia za pracę za część miesiąca
 6. Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca (choroba pracownika)
 7. Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca (nieobecność z innych przyczyn niż choroba)
 8. Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca (choroba i inna nieobecność w tym samym miesiącu)
 9. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu urlopu wypoczynkowego
 10. Obliczanie wynagrodzenia za czas nieobecności z powodu urlopu okolicznościowego
 11. Obliczanie wynagrodzenia/zasiłku za czas niezdolności do pracy
 12. Zasiłek opiekuńczy
 13. Zasiłek macierzyński, rodzicielski, ojcowski
 14. Zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego
 15. Praca w godzinach nadliczbowych
 16. Praca w porze nocnej
 17. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy
 18. Odszkodowania i odprawy

Część II

 1. Karta przychodów
 2. Karta wynagrodzeń
 3. Lista płac
 4. Dokumenty towarzyszące liście płac
 5. Ustalanie podstawy składek na ubezpieczenia
 6. Podatek dochodowy od osób fizycznych
 7. Przykładowa lista płac
 8. Lista płac dla chorującego pracownika
 9. Lista płac dla pracownika otrzymującego przychody opodatkowane i zwolnione ze składek ZUS
 10. ZUS
 11. Koszty pracodawcy
 12. Fundusz pracy
 13. Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 14. Dokumenty rozliczeniowe
 15. ZUS IWA i ubezpieczenie wypadkowe

Notatki płacowe

One Comment on “Płace”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.