Plan urlopów

 1. Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów.
 2. Plan urlopów ustalany jest przez pracodawcę, ale powinien on uwzględniać wnioski pracowników.
 3. Plan urlopów nie obejmuje urlopu na żądanie (4 dni w roku kalendarzowym).
 4. Termin urlopu wypoczynkowego może zostać przesunięty:
  • na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami,
  • w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy, jeżeli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy,
  • jeżeli pracownik nie ma możliwości rozpoczęcia urlopu w ustalonym terminie z powodu:
   • choroby,
   • odosobnienia w związku z chorobą zakaźną,
   • powołania na ćwiczenia wojskowe lub na przeszkolenie wojskowe, konieczności stawienia się do pełnienia terytorialnej służby wojskowej rotacyjnie, na czas do 3 miesięcy;

Podstawa prawna: art. 163, art. 164, art. 165 K.p.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.