Okresy odpoczynku

  1. Odpoczynek dobowy: w każdej dobie przysługuje pracownikowi co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku.
  2. Odpoczynek tygodniowy: w każdym tygodniu przysługuje pracownikowi prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku obejmującego 11 godzin odpoczynku dobowego;
    • prawo do nieprzerwanego odpoczynku przysługuje w każdym tygodniu pracy
  • nie dotyczy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy (definicja pracownika zarządzającego zakładem pracy – art. 128 § 2 pkt 2 k.p.),
  • w przypadkach konieczności prowadzenia akacji ratowniczej w celu ochrony życia, zdrowia, ochrony mienia lub środowiska, usunięcia awarii  i niezapewnieniu okresu odpoczynku należy zapewnić równoważny okres odpoczynku dobowego,
  • niezapewnienie pracownikowi odpoczynku dobowego lub tygodniowego grozi nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych;

3. Przerwa: 15 minut przerwy przysługuje każdemu pracownikowi, jeżeli pracuje w ciągu doby co najmniej 6 godzin;

  • przerwa wliczana jest do czasu pracy;

Podstawa prawna: art. 132, art. 133, art. 134 kodeksu pracy

Do poczytania:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.