Obliczanie wynagrodzenia za pracę za część miesiąca

Aby prawidłowo obliczyć wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca należy ustalić przyczynę absencji, gdyż:

  • rozliczenie nieobecności spowodowanej chorobą, macierzyństwem polega na zastosowaniu dzielnika wynoszącego 30, wynika to ze średniej arytmetycznej dni kalendarzowych w miesiącu (pkt 5),
  • rozliczenie nieobecności spowodowanej innymi przyczynami – polega na uwzględnieniu roboczogodzin (pkt 6).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.