Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca (nieobecność z innych przyczyn niż choroba)

Ustalamy wynagrodzenie za czas przepracowany w przypadku nieobecności pracownika z przyczyn innych niż choroba, a za czas tej nieobecności pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia (np. zatrudnienie pracownika lub rozwiązanie stosunku pracy w ciągu miesiąca, urlop bezpłatny czy wychowawczy).

Przepis:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia ustaloną w stałej wysokości dzielimy przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu (wymiar czasu pracy),
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę godzin nieobecności pracownika w pracy z tych przyczyn,
  • obliczoną kwotę odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc;

Podstawa prawna: §12 rozporządzenia z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2017 poz. 927)


Przykład: w terminie od 8.05.2017 r. do 12.05.2017 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym (w maju 2017 roku do przepracowania miał 21 dni, ale przepracował 16 dni). Wynagrodzenie pracownika wynosiło 3 000 złotych. Wymiar czasu pracy w maju 2017 roku wynosił 168 godzin.

3 000 złotych : 168 godzin = 17,86 złotych
liczba godzin nieobecności pracownika w pracy: 5 dni (21 – 16 = 5 dni) * 8 godzin = 40 godzin
17,86 * 40 godzin = 714,40 złotych
3 000 – 714,40 = 2 285,60 złotych

Wynagrodzenie brutto za styczeń wyniosło 2 285,60 złotych.


Przykład: pracownik został zatrudniony 12 styczna 2018 r. Zgodnie z umową o pracę wynagrodzenie pracownika wynosi 3 500 złotych. Wymiar czasu pracy w styczniu 2018 roku wynosił 168 godzin.

3 500 złotych : 168 godzin = 20,83 zł
21 dni – 14 dni = 7 dni * 8 godzin = 56 godzin
20,83 * 56 = 1 166,48 złotych

Wynagrodzenie brutto za styczeń wyniosło 1 166,48 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.