Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca (choroba pracownika)

Sposób na obliczanie wynagrodzenia za czas przepracowany, jeżeli za część miesiąca pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe/zasiłek.

Założenie: stała wysokość stawki miesięcznej
Ustalamy kwotę zmniejszenia miesięcznego wynagrodzenia o czas nieobecności i odejmujemy od kwoty wynagrodzenia zasadniczego.

Przepis:

  • miesięczną stawkę wynagrodzenia dzielimy przez 30 (zawsze),
  • otrzymaną kwotę mnożymy przez liczbę dni wskazanych w zaświadczeniu lekarskim (zwolnieniu lekarskim – ZUS ZLA) o czasowej niezdolności do pracy spowodowanej chorobą,
  • obliczoną kwotę wynagrodzenia odejmujemy od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc.

Podstawa prawna: §11 rozporządzenia z 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. 2017 poz. 927)


Przykład: Pracownik przebywał na zwolnieniu 6 dni w terminie od 7.08.2017 r. do 12.08. 2017 r.; za te dni pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe;
miesięczne wynagrodzenie pracownika wynosiło 3 600 złotych;

3 600 : 30 dni = 120 złotych
120 złotych* 6 dni = 720 złotych
3 600 złotych – 720 złotych = 2 880 złotych.

Pracownik otrzymał 2 880 złotych za przepracowaną część miesiąca.

Nie jest to całkowite wynagrodzenie, jakie pracownik otrzymał w danym miesiącu. Przykłady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego zostały przedstawione w pkt 11.


Przedstawiony sposób obliczania wynagrodzenia stosowany jest także w przypadku pobierania przez pracownika zasiłku opiekuńczego, chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego przez część miesiąca.

Należy zaznaczyć, że sposób obliczeń jest taki sam w przypadku zarówno 28, jak i 31 dni kalendarzowych w miesiącu.

UWAGA: jeżeli pracownik, np. w lipcu 2017 roku przebywałby na zwolnieniu lekarskim od 2 do 31 lipca, to należy pracownikowi wypłacić wynagrodzenie za 1 dzień pracy.
W związku z tym pracownik otrzyma wynagrodzenie za czas choroby bądź zasiłek chorobowy oraz wynagrodzenie za pracę za 1 dzień pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.