Obliczanie wynagrodzenia za część miesiąca (choroba i inna nieobecność w tym samym miesiącu)

Jeżeli w jednym miesiącu pracownik przebywał np. na urlopie bezpłatnym oraz zwolnieniu lekarskim, wówczas należy zastosować oba sposoby obliczania wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (sposoby określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy z dnia 29 maja 1996 roku, Dz. U. 2017 poz. 927).

Przepis:

 • obliczamy kwotę zmniejszenia miesięcznego wynagrodzenia o czas zwolnienia lekarskiego (pkt 5),
 • obliczamy kwotę zmniejszenia miesięcznego wynagrodzenia o czas urlopu wypoczynkowego lub innej usprawiedliwionej nieobecności (pkt 6);
 • odejmujemy ustalone kwoty od kwoty wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc;

Przykład: w okresie od 1.08.2017 r. do 14.08.2017 r. pracownik przebywał na urlopie bezpłatnym, natomiast od 23.08 do 29.08 pracownik przebywał na zwolnieniu lekarskim. Stawka miesięczna wynosiła 3 300 złotych.
Urlop bezpłatny: 10 dni (10 dni * 8 godz. = 80 godzin); zwolnienie lekarskie: 7 dni

 • obliczamy kwotę zmniejszenia miesięcznego wynagrodzenia za czas urlopu bezpłatnego:
  3 300 : 176 godzin = 18,75 zł/godz.
  18,75 * 80 godzin = 1 500,00 zł.
 • obliczamy kwotę zmniejszenia miesięcznego wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego:
  3 300 : 30 dni = 110,00 złotych
  110 złotych * 7 dni = 770,00 złotych
 • odejmujemy obliczone powyżej kwoty od wynagrodzenia przysługującego za cały miesiąc:
  3 300,00 – 1500,00 – 770,00 = 1 030,00 złotych

Za czas przepracowany pracownik otrzymał 1 030,00 złotych.

Nie jest to całkowite wynagrodzenie, jakie pracownik potrzymał w danym miesiącu. W kolejnych rozdziałach przedstawione zostaną przykłady obliczania wynagrodzenia za czas zwolnienia lekarskiego, a także za czas urlopów, jeżeli pracownik otrzymuje składniki zmienne wynagrodzenia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.