Normy i wymiar czasu pracy

Normy czasu pracy:

  • określają maksymalną liczbę godzin, jaką pracownik może przepracować,
  • norma dobowa i średniotygodniowa: czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin  w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym;
  • tygodniowy czas pracy łącznie z godzinami nadliczbowymi nie może przekraczać przeciętnie 48 godzin w przyjętym okresie rozliczeniowym;

Wymiar czasu pracy:

  • to czas pracy pracownika zaplanowany na wypełnienie obowiązków wyznaczonych przez pracodawcę,
  • to czas, liczba godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym w normalnym czasie,
  • może być ustalony w granicach norm czasu pracy,
  • oznacza etat w rozumieniu potocznym (pełny etat, 1/2 etatu, 3/4 etatu);
  • liczbę godzin pracy pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do tej części;
    • np. w grudniu 2017 r. pracownik zatrudniony na cały etat miał do przepracowania 152 godziny, a pracownik zatrudniony na 1/2 etatu 76 godzin;

Podstawa prawna: art. 129, art. 131 kodeksu pracy

Do poczytania: Normy i wymiar czasu pracy, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.