Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał od 1 września rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do 8. roku życia w przypadku:

  • zamknięcia żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli bądź szkół z powodu zagrożenia koronawirusem,
  • braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub opiekuna dziennego,
  • gdy żłobek lub przedszkole nie będzie w stanie zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19 (czyli np. ograniczenie liczebności grupy);

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał także rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i opiekują się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności bądź legitymującym się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do 20 września, jednakże w razie konieczności okres ten może zostać wydłużony.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Więcej: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (Dz. U. poz. 1489)

Obraz Alexandra_Koch z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.