Dzień wolny w zamian za święto 15 sierpnia 2020 r.

Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy, każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela, obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin. W praktyce oznacza to dodatkowy dzień wolny zawsze, gdy święto przypada w sobotę. Podstawą powyższej zasady jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2.10.2012 roku (sygn. akt K 27/11).

Pracodawcy mają zatem obowiązek wyznaczenia dodatkowego dnia wolnego od pracy w związku ze Świętem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Boskiej Zielnej) przypadającym 15 sierpnia.

Oddanie pracownikom innego dnia wolnego od pracy powinno nastąpić w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym przypadło święto i może zarówno poprzedzać święto, jak i następować po nim.

W przypadku miesięcznego okresu rozliczeniowego dzień wolny należy udzielić jeszcze w sierpniu. Wówczas osoba zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy powinna przepracować 160 godzin, mieć zaplanowane co najmniej 11 dni wolnego i 20 dni roboczych.

Jeżeli w zakładzie pracy obowiązuje np. 12 miesięczny okres rozliczeniowy liczony od stycznia, wówczas pracodawca może wyznaczyć dzień wolny od pracy do końca roku. Dzień wolny można także udzielić przed ww. świętem, np. w lipcu.

Nie można jednakże oddać dnia wolnego za święto w następnym okresie rozliczeniowym nawet na wniosek pracownika z uwagi na konieczność zachowania przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy w obowiązującym okresie rozliczeniowym.

Termin dnia wolnego określa pracodawca, jednakże może przychylić się do propozycji przedstawionej przez pracowników. W praktyce dopuszcza się zarówno możliwość ustalenia jednego dnia dla całego zakładu, jak i różnych terminów dla poszczególnych pracowników.

Nieoddanie dnia wolnego za święto wypadające w sobotę

Powyższe spowoduje przekroczenie normy czasu pracy w danym okresie rozliczeniowym. Co oznacza, że powstaje obowiązek wypłacenia wynagrodzenia oraz dodatku do wynagrodzenia za nadgodziny. Dodatkowo, pracodawca dopuści się naruszenia przepisów o czasie pracy w związku z niezachowaniem przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy. A to może skutkować nałożeniem kary grzywny w wysokości od 1 tys. zł do 30 tys. zł.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 1040)
  • ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dziennik Ustaw rok 2015 poz. 90)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.