Podnoszenie kwalifikacji w dobie pandemii – szkolenia on-line

Okres pandemii i związanych z nią ograniczeń w znaczącym stopniu wpłynął na brak dostępu pracowników do szkoleń stacjonarnych. To nie tylko uniemożliwiło pracodawcom realizowanie obowiązku ułatwiania pracownikom podnoszenia kwalifikacji, ale również – na skutek dość dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości prawnej – pozbawiło pracodawców możliwości zdobycia fachowej wiedzy służącej rozumieniu zmian prawnych.

Naprzeciw tym potrzebom zaczęły wychodzić coraz to liczniejsze jednostki szkoleniowe, oferujące w miejsce szkoleń stacjonarnych szkolenia on-line (szkolenia na odległość) z niemalże każdej dziedziny (zamknięte lub otwarte), na poziomie równym szkoleniom stacjonarnym. Szkolenia takie, dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii (komputer z dostępem do Internetu), zapewniają dostęp do szerokiego zakresu wiedzy, materiałów szkoleniowych, umożliwiają kontakt z trenerem oraz gwarantują otrzymanie stosownego dokumentu potwierdzającego uczestnictwo.

Jednostki szkoleniowe oferują szkolenia on-line w następujących formach:

 1. szkolenia synchroniczne – organizowane w czasie rzeczywistym (prowadzone „na żywo”), przybierające najczęściej formę webinarium, wideokonferencji, czatu (szkolenia d-learningowe – szkolenie prowadzone wyłącznie za pomocą mobilnego sprzętu: smartfon, tablet, komputer z dostępem do Internetu),
 2. szkolenia asynchroniczne – organizowane najczęściej w formie samokształcenia kierowanego (szkolenia e-learningowe – uczestnik szkolenia jest odseparowany od trenera oraz pozostałych uczestników grupy i komunikuje się z wykładowcą za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznej bądź pozostałych środków technologii komunikacyjnej).

Szkolenia synchroniczne – to szkolenia, odbywające się w czasie rzeczywistym, podczas których dochodzi, za pomocą platformy e-learningowej, do bezpośredniego i stałego kontaktu pomiędzy uczestnikami kursu a osobą prowadzącą zajęcia, a także pomiędzy uczestnikami. Szkolenie takie odbywa się w konkretnym terminie i godzinach, uczestnicy mogą na bieżąco zadawać pytania oraz omawiać problematyczne zagadnienia (komunikacja jednokierunkowa lub dwukierunkowa). Taka nauka, coraz bardziej popularna, określana jako webinar (webinarium), najczęściej organizowana jest przy pomocy technologii VOIP czy wideokonferencji.

Szkolenie asynchroniczne – są to szkolenia, w czasie których uczestnik nie spotyka się z trenerem w czasie rzeczywistym, szkolenie nie jest prowadzone „na żywo”. Uczestnik otrzymuje dostęp do szkolenia i materiałów szkoleniowych, korzysta z nich w dowolnym momencie i miejscu, sam decyduje, ile poświęca czasu na naukę – kształci się zatem samodzielnie. Najczęściej jednostki szkoleniowe zapewniają uczestnikom udział w testach kończących kurs oraz możliwość konsultacji z trenerem. Szkolenia te organizowane są w formie szkoleń elektronicznych, blogów lub nagrań wideo zamieszczonych np. na YouTube lub na platformie szkoleniowej jednostki.

Zalety szkoleń on-line:

 • wiedza – zapewniają zdobycie fachowej wiedzy i umiejętności, w szczególności poprzez stosowanie szerokiego wachlarza narzędzi multimedialnych (prezentacje, testy, wideo, czat, współdzielenie ekranu, filmy);
 • efektywność – tego typu szkolenia są skuteczne zwłaszcza dla zdobycia konkretnych umiejętności czy wiedzy z nieskomplikowanych zagadnień,
 • dostępność i wygoda – udział w szkoleniu możliwy jest z każdego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu; szkolenie można odbyć w warunkach domowych,
 • cena – cena szkolenia jest korzystniejsza z uwagi na brak kosztów związanych z dojazdem na szkolenie, wynajmem sali wykładowej, kosztów noclegu, delegacji;
 • oszczędność czasu – uczestnicy nie tracą czasu na dojazd na szkolenie,
 • łatwość w korzystaniu – nie są wymagane żadne specjalne umiejętności techniczne, wystarczą podstawy obsługi komputera,
 • uniwersalność i efektywność – możliwość objęcia danym szkoleniem grupy pracowników lub wszystkich pracowników; jest to szczególnie korzystne, gdy kurs dostępny jest w formie samokształcenia – elastyczny czas na naukę gwarantuje realizację obowiązków,
 • porządek organizacyjny – wykładowcy łatwiej zapanować nad pracą grupy, ograniczyć liczbę pytań, realizować program szkolenia, ustalić tempo przekazywania wiedzy; to kolei przekłada się dla uczestników na lepsze warunki koncentracji na szkoleniu (brak dodatkowych bodźców rozpraszających uwagę),
 • certyfikat – wydawane certyfikaty ukończenia szkoleń on-line mają tak samo wysoką wartość jak certyfikaty szkoleń stacjonarnych, poświadczają o nabytych umiejętnościach
  i kompetencjach oraz są przesyłane uczestnikom w oryginalnej formie,
 • własne tempo pracy – szkolenia w formie samokształcenia pozwalają na naukę we własnym, indywidualnym tempie, dostosowanym do predyspozycji i możliwości czasowych uczestników,
 • bezpieczeństwo – zapewniają zachowanie uczestnikom bezpiecznych warunków, zwłaszcza w dobie pandemii.

Wady szkoleń on-line:

 • brak interakcji i bezpośredniego kontaktu z wykładowcą i innymi uczestnikami szkolenia – ograniczone możliwości bieżącego zadawania pytań, wymiany doświadczeń
  z innymi uczestnikami (zwłaszcza przy szkoleniach asynchronicznych),
 • brak efektywności – tego typu szkolenia są nieefektywne przy obszarach dość złożonych i skomplikowanych; trudno jest bowiem przygotować skuteczny program takiego szkolenia,
 • problemy techniczne – ryzyko wystąpienia problemów technicznych, np. z łączem internetowym, może uniemożliwiać sprawne korzystanie ze szkolenia,
 • niezbędna samodyscyplina i motywacja – brak efektywności szkolenia u osób, które nie posiadają wystarczającej motywacji i samodyscypliny do samodzielnej nauki
  (w szczególności chodzi o szkolenia realizowane w formie samokształcenia),
 • brak koncentracji – korzystanie z tej formy szkolenia u części osób wiąże się z brakiem efektywności wywołanej dekoncentracją spowodowaną pojawianiem się na ekranie komputera np. wiadomości na komunikatorze, e-maili.

Obraz mohamed Hassan z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.