Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wydłużony

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wydłużony do 14 czerwca.

Wciąż będą mogli skorzystać z niego rodzice, którzy nie zdecydują się posłać dziecka do placówki, mimo jej otwarcia.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy nadal będzie przysługiwać rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci do 8. roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli bądź szkół z powodu zagrożenia koronawirusem. A także w przypadku:

  • braku możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem przez nianię lub opiekuna dziennego,
  • gdy żłobek lub przedszkole nie będzie w stanie zapewnić opieki ze względu na ograniczenia spowodowane COVID-19 (czyli np. ograniczenie liczebności grupy),
  • jeżeli żłobek bądź przedszkole zostanie otwarte, ale rodzic nie zdecyduje się na posłanie dziecka do jednej z powyższych placówek w powodu sytuacji epidemiologicznej.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wciąż będzie przysługiwać rodzicom lub opiekunom prawnym, którzy są objęci ubezpieczeniem chorobowym i opiekują się dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo orzeczeniem o niepełnosprawności bądź legitymującym się orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Dodatkowego zasiłku nie wlicza się do limitu 60 dni zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym, przyznawanego na tzw. ogólnych zasadach.

Więcej:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.