Praca zdalna na kwarantannie

Kwarantanna ma na celu odseparowanie osób, które miały kontakt z osobami zakażonymi oraz czynnikami zakaźnymi, ale nie zachorowały, natomiast mogą być nosicielami chorób zakaźnych. Osoba objęta kwarantanną nie może opuszczać wyznaczonego miejsca. Pracownik, który przebywa na kwarantannie decyzją Sanepiu, jest w efekcie na odosobnieniu, ale jest osobą zdrową.

Powyższa definicja wskazuję, że osoba będąca na kwarantannie nie utraciła zatem zdolności do pracy, jednakże jedyną możliwą formą realizacji obowiązków służbowych takiego pracownika jest praca zdalna.

Zatem pracownik może pracować w czasie kwarantanny, pod warunkiem, że pozwala na to zarówno jego stan zdrowia, jak i rodzaj pracy. Co więcej, takiemu pracownikowi muszą zostać zapewnione narzędzia do pracy.

Co z wynagrodzeniem?

Pracownik, który pomimo kwarantanny świadczy pracę, zachowa prawo do pełnej wysokości swojego wynagrodzenia.

Jednakże w przypadku niewykonywania pracy w okresie, w którym pracownik jest objęty kwarantanną, decyzja sanepidu stanowi podstawę do wypłaty świadczeń z tytułu choroby za okres kwarantanny. To oznacza, że pracownikowi przysługuje za ten okres wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy, którego wypłaty dokonuje płatnik składek (pracodawca) lub ZUS.

Więcej:

ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm.).

Obraz Gerd Altmann z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.