Wyższy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Do 31 października pracodawca jest zobowiązany dopłacić zwiększony odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W wyniku podniesienia kwoty odprowadzanej za pracownika na ZFŚS do 31 października pracodawcy muszą wpłacić różnicę między środkami, które już wpłacili, a odpisami naliczonymi zgodnie z nową stawką, czyli po uwzględnieniu wyższej podstawy za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2019 roku.

Nowa stawka obowiązuje od 1 sierpnia 2019 roku.
Zmiana doprowadziła do tego, że naliczanie odpisów w 2019 roku następuje w oparciu o dwie podstawy:

  • I – za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r. – podstawą jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2013 r. wynoszące 3278,14 zł,
  • II – za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. – podstawą jest przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2014 r. wynoszące 3389,90 zł.

A zatem stawka odpisu podstawowego (37,50%) na jednego zatrudnionego wynosi odpowiednio:

  • 1229,30 zł za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 lipca 2019 r.,
  • 1271,21 zł za okres od 1 sierpnia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

W związku z powyższym należy obliczyć osobno dwie kwoty: należny odpis na ZFŚS za okres 1.01 – 31.07 oraz osobno za okres 1.08 – 31.12, a następnie przelać na konto różnicę pomiędzy wpłaconą kwotą do 30.09.2019 roku, a należną kwotą wynikająca ze zmian wysokości odpisu.

Więcej: ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2019 poz. 1352)

Fot. Steve Buissinne z Pixabay

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.