ULGA DLA MŁODYCH OD 1 SIERPNIA 2019 r. – przypomnienie!

W dniu 1 sierpnia 2019 r. weszły w życie przepisy dotyczące zwolnienie osób do 26 roku życia z podatku PIT.

Oznacza to, że w 2019 r. płatnik nie będzie mieć obowiązku obliczania i pobierania zaliczek na PIT (od sierpnia do grudnia), jeżeli młody podatnik złoży mu oświadczenie, że jego dochody w całości korzystają ze zwolnienia od PIT. Płatnik, który otrzyma oświadczenie od pracownika bądź zleceniobiorcy, nie będzie pobierać zaliczek na podatek najpóźniej od kolejnego miesiąca, w którym otrzymał oświadczenie, nie dłużej jednak niż do końca miesiąca, w którym przychody z pracy uzyskane od tego płatnika w 2019 r. podlegały zwolnieniu od podatku. Podatnicy, którzy nie złożą takiego oświadczenia, zwrot podatku z tytułu ulgi otrzymają w zeznaniu rocznym za 2019 r.

Do przychodów uzyskanych od 1 stycznia 2020 r. ulga będzie uwzględniana już przy obliczaniu zaliczek na podatek (bez konieczności składania oświadczenia przez podatnika).

Poniżej, wzór oświadczenia o chęci skorzystania z ulgi w 2019 r.

Więcej: Zerowy PIT dla młodych

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.