Zerowy PIT dla młodych

Już 1 sierpnia zostanie wprowadzony zerowy PIT dla pracowników, którzy nie ukończyli 26 roku życia. Będzie dotyczył przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia do wysokości nie przekraczającej w roku podatkowym 85 528 złotych. Kwota odpowiada górnej granicy progu podatkowego.

Jednakże w 2019 roku limit zwolnienia będzie wynosił 35 636,67 złotych, czyli 5/12 rocznego limitu  z uwagi na to, że zmiana będzie obowiązywać od sierpnia do grudnia, czyli przez 5 miesięcy.

W przypadku nadwyżki dochodów ( w 2019 roku przekroczenie kwoty 35 636,67 zł, w kolejnych latach 85 528 złotych ) nastąpi jej opodatkowanie na zasadach ogólnych przy zastosowaniu progów podatkowych.

Jak to ma działać?

W tym roku pracownicy do 26. roku życia mogą złożyć oświadczenie, że ich dochody w całości będą objęte zwolnieniem. Wówczas płatnik nie będzie musiał pobierać zaliczek na PIT. W przypadku niezłożenia oświadczenia będą oni mogli odzyskać zwrot z podatku PIT w zeznaniu rocznym za 2019 rok.

Oświadczenie nie będzie wymagane w kolejnych latach. Od 2020 roku pracodawca nie będzie pobierał zaliczki na podatek dochodowy pracownikom do ukończenia przez nich 26 roku życia. Jednakże pracownik może złożyć wniosek o niestosowanie zwolnienia z podatku. Możliwość taka wynika z sytuacji, w której pracownik pobiera przychody z kilku miejsc.

Składki na ubezpieczenia społeczne i  zdrowotne pozostają bez zmian.

Pozostaje pytanie jak interpretować przepis mówiący o zwolnieniu z podatku do ukończenia 26 roku życia. Czy pracownik będzie zwolniony z podatku do końca miesiąca, w którym ukończy 26 rok życia, czy też obowiązek odprowadzenia zaliczki obowiązywałby od następnego dnia po ukończeniu 26 lat. Obecnie pierwszy sposób interpretacji przepisu wydaje się być najbardziej racjonalny.

Cel wprowadzenia zmian

Według Ministerstwa Finansów celem wprowadzenia ulgi jest zachęcenie młodych ludzi do pozostawania w kraju oraz zatrzymanie wyjazdów zagranicznych w celach zarobkowych. Młody pracownik zyska od 133 do 564 złotych miesięcznie w zależności od wysokości przychodów. W skali roku będzie to kwota od 1592 do 6768 złotych. 

Źródło: twitter.com/MF_GOV_PL

Według szacunków ze zwolnienia skorzysta ok. 2 milionów młodych pracowników. Natomiast nie obejmie młodych przedsiębiorców, a także pracowników, którzy obecnie pobierają zasiłki macierzyńskie chorobowe bądź świadczenia rehabilitacyjne.

Fot. Steve Buissinne, Pixabay

One Comment on “Zerowy PIT dla młodych”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.