Co warto wiedzieć o zasiłku opiekuńczym?

Kiedy przysługuje zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy jest finansowany przez ZUS i wypłacany pracownikowi w związku z nieobecnością z powodu konieczności opieki:

  • nad dzieckiem do lat 8 (np. w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, choroby niani, zasiłek przysługuje przez 60 dni w roku kalendarzowym),
  • nad chorym dzieckiem do lat 14 (przysługuje przez 60 dni w roku kalendarzowym),
  • nad innym chorym członkiem rodziny (małżonkiem, rodzicem, ojczymem, macochą, teściami, dziadkami, wnukami, rodzeństwem, dziećmi w wieku ponad 14 lat – pod warunkiem pozostawania we wspólnym gospodarstwie w okresie sprawowania opieki; przysługuje przez 14 dni w roku kalendarzowym).

Uwaga: maksymalny okres pobierania zasiłku opiekuńczego w roku kalendarzowym (60 lub 14 dni) nie zależy od liczby dzieci lub członków rodziny, którzy wymagają opieki.

Zasiłek opiekuńczy wynosi 80% podstawy wymiaru zasiłku i wypłacany jest za każdy dzień niezdolności do pracy w związku z opieką.

Uwaga: tak jak zwolnienie lekarskie przerywa urlop i pracownik otrzymuje za ten okres wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy, w przypadku opieki zasiłek opiekuńczy nie jest wypłacany, jeżeli pracownik korzysta w tym czasie z urlopu wypoczynkowego lub bezpłatnego.


Aby pracodawca mógł wypłacić pracownikowi zasiłek opiekuńczy, powinno zostać dostarczone:

  • e-ZLA – zwolnienie lekarskie,
  • druk Z-15A – jeżeli sprawował opiekę nad dzieckiem albo druk Z-15B – jeżeli sprawował opiekę nad innym członkiem rodziny.

Ale jeżeli wypłaty dokonuje ZUS, płatnik składek (pracodawca) powinien wystawić druk Z-3 dla pracownika.

Podstawa prawna: art. 32-35 ustawy z dnia 25.06.1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 2017 poz. 1368)

Do poczytania: Zasiłek opiekuńczy,  Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Więcej o zasiłku i o tym, jak go obliczać: Zasiłek opiekuńczy – kurs płacowy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.