RekruTrendy

Rekrutacja staje się coraz większym wyzwaniem dla pracodawców. Dlaczego? Po pierwsze sprzyja temu sytuacja na rynku pracy, w tym niski poziom bezrobocia. Po drugie coraz to nowsze, odważniejsze, ciekawsze metody pozyskiwania pracowników wybierane przez konkurentów.
Zatem przyjrzyjmy się trendom w rekrutacji.

Odpowiem na pytania: W jakim kierunku zmierzają trendy rekrutacyjne? Na jakie narzędzia zwrócić uwagę? Czego nie przegapić? Jak usprawnić procesy rekrutacyjne i obniżyć ich koszty?

Employer Branding

Zwiększenie efektywności działań rekrutacyjnych możemy uzyskać dzięki Employer Brandingowi, czyli wykorzystaniu wiedzy marketingowej i HRowej do budowania marki pracodawcy, silnego, spójnego wizerunku, przedstawiającego pracodawcę jako dbającego o pracowników, tworzącego idealne i atrakcyjne miejsce pracy, którego obietnice mają odzwierciedlenie w rzeczywistości.

To czy firma ma pozytywny wizerunek często jest kluczowe w wyborach dokonywanych przez potencjalnych kandydatów. Warto dbać o sprawną i rzetelną komunikację, także z kandydatami, którym ostatecznie nie zaproponujemy pracy. Należy pamiętać, że kandydaci wymieniają się informacjami o pracodawcach, a na portalach udzielają ocen, dzielą się opinią na temat swoich doświadczeń z rekrutacji. 

W Employer Brandingu znaczenie mają szczerość i spójność marki, co oznacza niekreowanie wyidealizowanego wizerunku niemającego odzwierciedlenia w rzeczywistości. Istotne jest także to, jak komunikujemy się z otoczeniem firmy. Komunikacja odbywa się poprzez stronę internetową firmy, portale społecznościowe. Tam firmy mogą, a warto by to robiły, odkryć nieco więcej o sobie. Nie nastawiając się wyłącznie na aspekt rekrutacyjny czy wizerunkowy warto pokazać trochę z życia firmy wzbudzając zainteresowanie wśród kandydatów.

Digitalizacja i automatyzacja

Firmy korzystają z możliwości, które oferuje świat cyfryzacji, w tym z aplikacji, platform, by uprościć, usprawnić, a także uatrakcyjnić proces rekrutacji. Na rynku dostępne są narzędzia, które pozwalają na przeprowadzanie rekrutacji na odległość, a do sprawdzania i weryfikacji kompetencji pracowników i ich umiejętności stosowane są testy on-line czy grywalizacja: czyli wykorzystanie w procesie rekrutacji elementów i logiki znanych ze świata gier.

Co więcej, sztuczna inteligencja wspiera analizowanie danych, usprawnia pracę z obszernymi bazami. Programy, aplikacje ułatwiają organizację procesu rekrutacji, komunikację z kandydatami, pozwalają na automatyczne skanowanie CV, dają możliwość automatycznego wysyłania informacji, odpowiedzi, komunikatów do osób aplikujących do firmy. Rozwiązania informatyczne będą w coraz większym stopniu wspierać procesy rekrutacji, komunikację oraz ułatwiać budowanie relacji z kandydatami. Wiele aplikacji pozwala na szybkie, wymagające dosłownie kilku kliknięć, zamieszczenie ogłoszenia rekrutacyjnego w mediach społecznościowych, prowadzenie kampanii rekrutacyjnych, monitorowanie i sprawdzenie ich skuteczności.

Dostępne aplikacje pozwalają także na bezpośrednie kojarzenie pracowników i pracodawców, np. Jobsquare zapewnia nawiązywanie kontaktów między pracodawcami i pracownikami bez konsultanta czy pośrednika. Zdarzają się także, popularne w USA, portale opierające się na zasadach aukcji, na których firmy licytują wysoko-wykwalifikowanych pracowników, a przykładem może być Hired.com.

Pisząc o cyfrowych możliwościach nie można zapomnieć o social mediach, czy video rekrutacji.

Social media

Media społecznościowe wykorzystywane są często do nawiązywania kontaktów i budowania relacji z kandydatami. Firmy wyszukują interesujących ich kandydatów, odpowiadających pod względem kompetencji, umiejętności, zainteresowań. Poszukiwanie kandydatów w mediach społecznościowych jest obecnie bardziej efektywne, gdyż kandydaci, a szczególnie talenty, coraz mniej aktywnie poszukują nowego miejsca pracy.

Z drugiej strony prowadzenie przez pracodawców kont w mediach społecznościowych pozwala kandydatom dowiedzieć się więcej o firmie, o możliwościach, ścieżkach rozwoju i kariery. Profile należy budować świadomie, profesjonalnie, zgodnie z kulturą organizacyjną firmy. W ten sposób pracodawcy komunikują się z otoczeniem wspierając działania Employer Brandingowe. Warto zaznaczyć, że komunikacja i budowa marki pracodawcy poprzez social media powinna odzwierciedlać specyfikę firmy i kreować jej rzeczywisty wizerunek.

LinkedIn to portal specjalizujący się w umożliwianiu nawiązywania kontaktów zawodowych i biznesowych wspierający także budowanie wizerunku firmy. Warto zaznaczyć, że jeżeli firma nie zamierza i nie ma czasu na codzienne prowadzenie dialogu z użytkownikami, komunikowanie się z nimi, nie powinna zakładać kont w mediach społecznościowych. Wypowiadać się w imieniu firmy powinny osoby, które dobrze ją znają, identyfikują się z wartościami, znają ofertę i mogą zapewnić dostęp do rzetelnych i spójnych informacji. Co więcej, dzięki dostępnym narzędziom pracodawcy mogą mierzyć zainteresowanie prowadzonymi przez siebie akcjami, wydarzeniami.

W sourcingu, czyli aktywnym poszukiwaniu kandydatów, social media są niezwykle cennym narzędziem dla pracodawców, ponieważ mogą oni dotrzeć do osób, które nie szukają pracy, następnie nawiązać kontakt, zbudować relację, i pomimo że niektórzy kandydaci nie zdecydują się na dalsze etapy rekrutacji, mają świadomość istnienia firmy. Sourcing szczególnie wykorzystywany jest przy poszukiwaniu talentów. Chodzi o rozbudzenie zainteresowania firmą i być może obecnie niezainteresowana zmianą miejsca zatrudnienia osoba wybierze naszą firmę jako swojego kolejnego pracodawcę.

Video rekrutacje

Rekrutacje video to sposób na przeprowadzenie wywiadów rekrutacyjnych z kandydatami, którzy być może mieszkają w innym mieście, kraju. Obie strony oszczędzają czas, spotykają się na „neutralnym gruncie”. Kandydaci mogą czuć się swobodniej.

Wykorzystywanie video to także sposób na atrakcyjne przedstawienie firmy. Oferta pracy może zawierać film opowiadający o organizacji, jej kulturze, ludziach. Filmy video mogą zwiększyć zainteresowanie firmą, która opowiada historię obrazem – kreując bardziej atrakcyjny przekaz.

Video rekrutacje to także możliwość nagrywania filmów przez kandydatów. Osoby aplikujące odpowiadają na pytania wcześniej określone przez pracodawcę. Co więcej, film może być elementem, niejako uzupełnieniem standardowych dokumentów aplikacyjnych.

Wiadomości video można także tworzyć i przesyłać, by komunikować się z kandydatami, zapraszać na spotkanie, informować o kolejnych etapach procesu rekrutacji.

System poleceń

To koncepcja zakładająca, że pracownicy firmy rekomendują kandydatów na określone stanowiska. System poleceń jest odpowiedzią na wyzwania związane z pozyskiwaniem pracowników, którzy wyznają wartości firmy i wpisują się w jej kulturę organizacyjną. W ten sposób pracodawca ma szansę dotrzeć także do pracowników, którzy nie szukają aktywnie nowego miejsca pracy. Pracownicy wykorzystują swoje kontakty i rekomendują kandydatów.

System często przewiduje nagrodę za polecenie (np. jeżeli firma zatrudni poleconego kandydata i przepracuje on w firmie przynajmniej 6 m-cy). Co więcej, pracownicy firmy otrzymują sygnał od pracodawcy, że szanuje ich zdanie, opinie, ma do nich zaufanie. To dodatkowo może zwiększyć zaangażowanie pracowników.

Pozostaje pytanie: Czy pracownicy są gotowi polecać firmę? W ocenie pomaga wskaźnik NPS (= Net Promoter Score), który może służyć do pomiaru lojalności pracowników. Podstawą jest odpowiedź na pytanie: „Jak bardzo prawdopodobne jest, że polecisz firmę swojemu znajomemu?” Pracownicy dokonują ocen w skali od 0 do 10, gdzie 0 oznacza, że nie poleciliby firmy, a 10, że jak najbardziej. Wskaźnik prosty, ale dający jasne dane dotyczące lojalności, możliwości rekomendacji, a także wizerunku firmy w oczach pracowników.

Wspólna rozmowa, czyli zjawisko stada

Idea polega na wyłonieniu grupy talentów, wybitnych pracowników w firmie, którzy będą uczestniczyć w procesach rekrutacji i zakłada, że w procesie rekrutacji przyszłych pracowników biorą udział osoby, które będą z nimi pracować. Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu kandydata odbywa się komisyjne. Podczas rozmowy obecni pracownicy mają możliwość opowiedzenia o firmie, są wiarygodni, to zachęca potencjalnych kandydatów do podjęcia w niej pracy.

Im więcej talentów ma firma, tym jeszcze więcej może pozyskać. Podczas procesu rekrutacji firma pokazuje swoich wybitnych pracowników i poprzez to zachęca innych do dołączenia do firmy, zgodnie z zasadą: ludzie chcą pracować z podobnymi do siebie.

Dlaczego rekrutacja jest tak ważna?

Pierwsze wrażenie. To jak firma się zaprezentuje, jakie emocje wywoła, powodują, że kandydaci będą się decydować na przyjęcie oferty pracy bądź nie.

Procesy rekrutacyjne to też komunikacja z otoczeniem, kandydatami. Warto zadbać o ty, aby odpowiadała kulturze organizacyjnej oraz jak najlepiej i jak najwierniej opowiadała o firmie. Dążenie do spójnego i wiarygodnego wizerunku to podstawa budowania silnej marki pracodawcy, która zwiększy efektywność procesów rekrutacji, zmniejszy koszty i pozwoli jakościowym kandydatom złożyć aplikację.

Kandydat powinien dowiedzieć się, co jest wyjątkowego w firmie, dlaczego ma w niej pracować

Firmy mają obecnie wiele narzędzi, które mogą wykorzystać, by im na to pytanie odpowiadać, w tym media społecznościowe, strona internetowa firmy, a przede wszystkim pracowników, talenty, które firma już zatrudnia. To pracownicy pokazując, jak pracuje się w firmie, dają jasny komunikat, że opłaca się w niej budować karierę. Dlatego warto angażować pracowników w budowanie wizerunku firmy i zachęcać do aktywności w mediach społecznościowych.

Zarówno komunikacja z otoczeniem, jak i sama rekrutacja muszą opierać się na szacunku do ludzi, kandydatów, ich czasu, energii. Firmy mogą go okazywać pamiętając, by informować kandydatów o etapach rekrutacji, statusie aplikacji, a także o zakończeniu procesu i dziękować za zainteresowanie firmą. Zadbanie o candidate experience jest o tyle ważne, że negatywne opinie mają znacznie większą siłę przebicia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.