Nowy rok, nowe perspektywy, czyli HR 2019


O czym będzie głośno w HR w 2019 roku?
Wyróżniłam 4 zagadnienia. Jednakże katalog jest otwarty i zachęcam do podzielenia się swoimi opiniami, obserwacjami czy wyobrażeniami.

A więc zaczynamy.
Jakie hasła będą popularne w HR w 2019 roku?

Po pierwsze, Pracownicze Plany Kapitałowe

W związku ze zmianami przepisów emerytalnych od 1 lipca 2019 roku firmy zatrudniające więcej niż 250 pracowników będą miały obowiązek wprowadzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych. W latach 2020 – 2021 obowiązek przystąpienia do PPK będą miały pozostałe firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych.

Celem PPK jest budowanie oszczędności finansowych na zaspokojenie potrzeb pracowników po 60. roku życia.
Oszczędzanie będzie następować przy współudziale pracownika, pracodawcy oraz Państwa, natomiast wypłata zgromadzonych środków ma nastąpić po zakończeniu pracy zawodowej.  

Z założenia jest to program oszczędzania dobrowolnego, a zgromadzone środki będą stanowiły prywatną własność pracownika. Warto zaznaczyć, że każdy pracownik przystąpi automatycznie do programu, ale będzie mógł się z niego wycofać. 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. 2018 poz. 2215)

Po drugie, Corporate Wellness

Corporate Wellness to tworzenie dobrego miejsca pracy oraz dbanie o zdrowie i samopoczucie pracowników. Działania związane z Corporate Wellness to coś więcej niż sporadyczne, jednorazowe działania polegające na przeprowadzeniu szkolenia w zakresie zdrowego odżywiania czy wyjazd do SPA. 

W firmach idea Corporate Wellness realizowana jest poprzez wdrażanie programów wspierających profilaktykę zdrowotną oraz działań na rzecz promocji zdrowia wśród pracowników. Celem jest poprawa kondycji fizycznej, zdrowia oraz samopoczucia pracowników. Wprowadzenie takich programów w firmach może zmniejszyć absencję wśród pracowników, zwiększyć ich zaangażowanie oraz poprawić wizerunek pracodawcy. Poprzez działania w zakresie Corporate Wellness pracodawca zwiększa świadomość prozdrowotną wśród pracowników, poprawia atmosferę w zespołach i współpracę pomiędzy pracownikami. 

Przykładami działań corporate wellness są szkolenia i działania edukacyjne w zakresie zdrowia, promocja ćwiczeń, relaksacji w biurach w trakcie pracy, wsparcie specjalisty ds. odżywania, spotkania z dietetykiem, masaż w trakcie przerw w pracy, odpowiednia przestrzeń biurowa, pokoje relaksu, a przede wszystkim atmosfera w pracy, która sprzyja korzystaniu z tej oferty.

Programy Corporate Wellness można wdrażać w każdej firmie, jednakże ofertę należy dostosować do specyfiki firmy oraz pracowników, ich indywidualnych potrzeb i problemów w związku z charakterem pracy. A korzyści odnoszą zarówno pracownicy, jak i pracodawca. Zrelaksowany umysł jest w stanie generować kreatywne pomysły oraz znaleźć niestandardowe rozwiązania problemów. 

Po trzecie, Love Brand

Idee, wizje, które stoją za niektórymi markami, powodują, że ludzie je kochają. Love marki często charakteryzują się tym, że opowiadają pewną historię, inspirują klientów, oddziałują na zmysły. Zdarza się, że dochodzi do zbudowania więzi emocjonalnej pomiędzy klientem a marką. Wówczas klienci pozostają lojalni wobec marki, preferują jej produkty i usługi pomimo ceny znacznie wyższej w porównaniu z ofertą marek konkurencyjnych.

Love Marki komunikują się otwarcie, jasno, czasami z dystansem. Okazują szacunek klientom poprzez otwartość na informacje zwrotne, a czasami nawet krytykę, wchodzą w dialog z otoczeniem. 

Z punktu widzenia HR warto zaznaczyć, że marki kochane przez klientów i użytkowników przyciągają także kandydatów, którzy często stają się pracownikami firmy.
Pozostaje zatem pytanie: co zrobić, by ludzie pokochali naszą markę? 

Po czwarte, digitalizacja i nowe technologie

Nowe technologie to szansa i ułatwienie dla realizacji obowiązków zawodowych. Działy HR potrzebują wsparcia technologii w związku z koniecznością analizowania dużej ilości danych oraz zarządzaniem wielością procesów. Co więcej, rolą HR jest przygotowanie pracowników do zmian i nowych technologii. Potrzebne są odpowiednie szkolenia oraz działania, które zmniejszą obawy pracowników przed zmianami oraz  zapewnią skuteczną komunikację. 

W związku z tym dział HR jest odpowiedzialny za redukowanie obaw dążąc do zwiększania zaangażowania i poparcia dla zmian. 

Nie zapominajmy o social mediach i ich roli w rekrutacji oraz budowaniu marki pracodawcy. Odpowiednio prowadzone profile w mediach społecznościowych zapewnią nam skuteczną komunikację z otoczeniem, w tym z klientami i przyszłymi pracownikami naszej firmy.

Pytania, które są zawsze aktualne: jak możemy usprawnić pracę w naszej organizacji dzięki nowym technologiom? Jakie zmiany wdrożyć, by pracowało się łatwiej? Jak skutecznie wykorzystywać social media do rekrutacji i komunikacji z otoczeniem firmy?

 
A co Twoim zdaniem będzie popularne w 2019 roku? Jak będzie wyglądał nowy rok dla działów zajmujących się zarządzaniem kapitałem ludzkim? Chcesz coś dodać do mojego zestawienia? 
Podziel się spostrzeżeniami w komentarzu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.