Wstęp do oceny pracowniczej

Oceny pracownicze służą weryfikacji kompetencji pracowników oraz poziomu wykonywania przez nich zadań i obowiązków służbowych. Celem jest sprawdzenie efektywności pracy w odniesieniu do wymogów na danym stanowisku oraz dostarczenie pracownikowi informacji zwrotnej na temat jego mocnych i słabych stron, jakości pracy i realizacji zadań. 

Nie znajdziemy przepisów prawnych, które kompleksowo regulowałyby kwestie związane z oceną pracowniczą, poza pragmatykami służbowymi np. ustawą o pracownikach samorządowych, ustawą o służbie cywilnej. Należy jednak pamiętać, że kryteria oceny nie mogą mieć charakteru dyskryminującego, a ocena pracownicza powinna być dokonywana w sposób obiektywny, by nie narazić się na zarzut stosowania szykan wobec pracowników.

Czy warto wprowadzać system ocen pracowniczych?

Należy zaznaczyć, że proces przeprowadzania ocen jest elementem zarządzania kapitałem ludzkim i może być niezwykle pomocny w podejmowaniu decyzji personalnych, w tym dotyczących rozwoju pracowników, wyznaczania ścieżek kariery, tworzenia polityki szkoleniowej, monitorowania wyników pracy, a także może wspomóc motywowanie pracowników. Należy zaznaczyć, że jedną z ważniejszych kwestii związanych z wprowadzeniem systemu ocen jest dopasowanie go do specyfiki firmy. System ocen okresowych powinien uwzględniać misję firmy, jej cele i kulturę organizacyjną.

Obawy pracowników związane z procesem oceny

Wprowadzenie systemu ocen okresowych może spotkać się początkowo z niechęcią wśród pracowników, często odczuwają oni stres i niepokój związany z tym procesem.  Wynik oceny okresowej bowiem przekłada się na poziom wynagrodzenia, awans czy dobór szkoleń. Dlatego też istotna w procesie wdrażania systemu oceny jest właściwa komunikacja i przeprowadzenie szkoleń, które przygotują pracowników do procesu i pozwolą zminimalizować, a może nawet wyeliminować ich obawy. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że pracownicy stale są poddawani ocenie, dlatego też jasne przedstawienie zasad i kryteriów oceny może wprowadzić porządek w procesie, zapewnić jego przewidywalność i zrozumienie. Dzięki ocenie okresowej pracownicy otrzymują informacje dotyczące ich kompetencji, dowiadują się o swoich mocnych stronach oraz obszarach wymagających rozwoju. Poprawnie skonstruowany system może pozytywnie wpływać na motywacje wśród pracowników i pozwolić nie tylko na właściwe planowanie szkoleń i stworzenie odpowiedniego systemu wynagradzania, lecz także kształtowanie kultury organizacyjnej. 

W kolejnych wpisach poruszę problematykę celów oceny, metod oceniania, roli menadżerów w procesie oraz błędów, których warto uniknąć. Pomogę odpowiedzieć na najważniejsze pytania, czyli: Jak wybrać kryteria oceny? Jakie kompetencje i jaki rodzaj zadań oceniać?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.